Strona główna 1

22 grudnia 2016

Każdy nasz produkt jest unikalny, choć może powstawać według tego samego projektu, ma inną historię
i staramy się, by różnił się
od poprzedniego.
Poszczególne egzemplarze posiadają swój numer wybity na
REBellowej plakietce oraz
papierowy certyfikat, na któym są zawarte wszystkie niezbędne
informacje o produkcie.